วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๑)

๒๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา
610729_04_ปกิณกะธรรมขันธ์๕ไม่ใช่ของเรา.mp3