วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตั้งกายให้ตรง ดำรงจิตให้มั่นในการเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งกายให้ตรง ดำรงจิตให้มั่นในการเจริญพระกรรมฐาน
610721_07_ปกิณกะธรรมตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นในการเจริญพระกรรมฐาน.mp3