วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ดอกบัวบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมดอกบัวบูชาคุณพระรัตนตรัย
610707_04_ปกิณกะธรรมดอกบัวบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3