วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บุพกรรมจากความโกรธเกลียดและความอาฆาตพยาบาท(นิทาน ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-นิทานบุพกรรมจากความโกรธเกลียดและความอาฆาตพยาบาท
610705_09_นิทานบุพกรรมจากความโกรธเกลียดและความอาฆาตพยาบาท.mp3