วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อาราธนามงคลต่อยานพาหนะ(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๑)

๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอาราธนามงคลต่อยานพาหนะ
610701_06_ปกิณกะธรรมอาราธนามงคลต่อยานพาหนะ.mp3