วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตั้งสัจจะปฏิบัติในช่วงเวลาเข้าพรรษา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งสัจจะปฏิบัติในช่วงเวลาเข้าพรรษา
610721_05_ปกิณกะธรรมตั้งสัจจะปฏิบัติในช่วงเวลาเข้าพรรษา.mp3