วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การบูชาพระแม่ธรณี(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการบูชาพระแม่ธรณี
610707_05_ปกิณกะธรรมการบูชาพระแม่ธรณี.mp3