วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บวงสรวงหล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์
610705_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3