วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจตั้งมั่นเพื่อมรรคผล จึงจะบรรลุถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ค. ๖๑)

๑๓ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นเพื่อมรรคผลจึงจะบรรลุถึงมรรคผล
610713_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นเพื่อมรรคผลจึงจะบรรลุถึงมรรคผล.mp3