วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โอวาทแด่พระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๑)

๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่พระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
610701_02_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่พระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต.mp3