วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตั้งกำลังใจมั่นในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-เทศน์ตั้งกำลังใจมั่นในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
610707_03_เทศน์ตั้งกำลังใจมั่นในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3