วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล(เทศน์ ๑ ก.ค. ๖๑)

๑ ก.ค. ๖๑-เทศน์การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล
610701_04_เทศน์การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล.mp3