วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อธิษฐานจิตอาราธนามงคล ณ วัดบ้านหัวรัง(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๑)

๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตอาราธนามงคล ณ วัดบ้านหัวรัง
610708_04_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตอาราธนามงคลณวัดบ้านหัวรัง.mp3