วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๖๑)

๒๖ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล
610726_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล.mp3