วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันอาสาฬหบูชา
610727_03_ปกิณกะธรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันอาสาฬหบูชา.mp3