วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สร้างพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๑)

๓๐ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสร้างพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธา
610730_02_ปกิณกะธรรมสร้างพระอุโบสถวัดเชิงท่าเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธา.mp3