วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้มีกำลังใจเข้มแข็งในงานพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๑)

๑๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจเข้มแข็งในงานพระศาสนา
610715_05_ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจเข้มแข็งในงานพระศาสนา.mp3