วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสะเดาะเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสะเดาะเคราะห์
610705_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสะเดาะเคราะห์.mp3