วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๑)

๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
610701_07_ปกิณกะธรรมพระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต.mp3