วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บวงสรวงบูชาคุณผู้มีคุณในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณผู้มีคุณในวันอาสาฬหบูชา
610727_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณผู้มีคุณในวันอาสาฬหบูชา.mp3