วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญในร่างกายเสมอ เมื่อกำลังใจเต็มจะบรรลุมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๑)

๑๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในร่างกายเสมอ เมื่อกำลังใจเต็มจะบรรลุมรรคผล
610715_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในร่างกายเสมอเมื่อกำลังใจเต็มจะบรรลุมรรคผล.mp3