วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ค. ๖๒)

๑๓ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน
620713_01_ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน.mp3