วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สัมโมทนียกถาต่อผู้มีคุณในวันมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาต่อผู้มีคุณในวันมุทิตาจิต
620704_02_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาต่อผู้มีคุณในวันมุทิตาจิต.mp3