วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๒)

๕ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620705_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3