วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล(เทศน์ ๑๓ ก.ค. ๖๒)

๑๓ ก.ค. ๖๒-เทศน์ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล
620713_02_เทศน์ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล.mp3