วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๒)

๒๘ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย
620728_01_ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย.mp3