วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๗ ก.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620717_05_พระเมตตาพร.mp3