วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมรักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต
620720_01_ปกิณกะธรรมรักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต.mp3