วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๒)

๒๑ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์
620721_01_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์.mp3