วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงทำความดีรักษาใจตนเองเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงทำความดีรักษาใจตนเองเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์
590702_05_ปกิณกะธรรมพึงทำความดีรักษาใจตนเองเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3