วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลไว(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลไว
590702_12_ปกิณกะธรรมปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลไว.mp3