วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติอย่าติดที่อารมณ์(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอย่าติดที่อารมณ์
590708_09_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอย่าติดที่อารมณ์.mp3