วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงสอนจิตให้เข้าใจความจริงตามพระ(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๕๙)

๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงสอนจิตให้เข้าใจความจริงตามพระ
590709_08_ปกิณกะธรรมพึงสอนจิตให้เข้าใจความจริงตามพระ.mp3