วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
590702_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3