วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590702_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3