วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การเห็นความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิดและพุทธานุภาพ(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเห็นความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิดและพุทธานุภาพ
590704_04_ปกิณกะธรรมการเห็นความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิดและพุทธานุภาพ.mp3