วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การปฎิบัติบูชาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฎิบัติบูชาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด
590704_05_ปกิณกะธรรมการปฎิบัติบูชาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด.mp3