วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การทำกำลังใจให้เต็มต้องทำความดีร่วมกัน(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำกำลังใจให้เต็มต้องทำความดีร่วมกัน
590704_06_ปกิณกะธรรมการทำกำลังใจให้เต็มต้องทำความดีร่วมกัน.mp3