วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การพิจารณาที่มองครบต้องดูที่ใจว่าหวั่นไหวหรือไม่(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการพิจารณาที่มองครบต้องดูที่ใจว่าหวั่นไหวหรือไม่
590704_07_ปกิณกะธรรมการพิจารณาที่มองครบต้องดูที่ใจว่าหวั่นไหวหรือไม่.mp3