วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกันถึงมรรคผลได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๙)

๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกันถึงมรรคผลได้ง่าย
590704_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกันถึงมรรคผลได้ง่าย.mp3