วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บูชาครูบาอาจาย์ด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-เทศน์บูชาครูบาอาจาย์ด้วยการปฏิบัติบูชา
590708_03_เทศน์บูชาครูบาอาจาย์ด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3