วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การตั้งใจถวายสังฆทาน(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายสังฆทาน
590708_04_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายสังฆทาน.mp3