วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กรรมทางมโนกรรม(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกรรมทางมโนกรรม
590708_05_ปกิณกะธรรมกรรมทางมโนกรรม.mp3