วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นิพพานจะไปถึงได้ดูที่การปฏิบัติบูชามิใช่วัตถุ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมนิพพานจะไปถึงได้ดูที่การปฏิบัติบูชามิใช่วัตถุ
590708_06_ปกิณกะธรรมนิพพานจะไปถึงได้ดูที่การปฏิบัติบูชามิใช่วัตถุ.mp3