วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การทำบารมี๑๐ให้เต็มเพื่อไปพระนิพพาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการทำบารมี๑๐ให้เต็มเพื่อไปพระนิพพาน
590708_07_คุยก่อนกรรมฐานการทำบารมี๑๐ให้เต็มเพื่อไปพระนิพพาน.mp3