วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงคิดตามความรู้ของผู้ที่พ้นแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงคิดตามความรู้ของผู้ที่พ้นแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้
590702_07_ปกิณกะธรรมพึงคิดตามความรู้ของผู้ที่พ้นแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้.mp3