วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ฝึกจิตให้เห็นความจริงตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้เห็นความจริงตามคำสอนของพระ
590702_09_ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้เห็นความจริงตามคำสอนของพระ.mp3