วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๕๙)

๒ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590702_10_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3