วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-เทศน์ปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
590703_03_เทศน์ปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3