วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การระลึกถึงความดีที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการระลึกถึงความดีที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา
590703_04_ปกิณกะธรรมการระลึกถึงความดีที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3